Nätverksträffar

Grön kyrka är ett nätverk som består av församlingar över hela Sverige som vill ta sitt ansvar i arbetet för ett hållbart klimat och en levande miljö. Med jämna mellanrum träffas de här församlingarna med andra församlingar i sin närhet för som kallas för en nätverksträff.

Grön kyrka är ett nätverk som består av församlingar över hela Sverige som vill ta sitt ansvar i arbetet för ett hållbart klimat och en levande miljö. Med jämna mellanrum träffas de här församlingarna med andra församlingar i sin närhet för som kallas för en nätverksträff. Här följer en beskrivning av vad som ingår i en nätverksträff. Hur en träff läggs upp är upp till den lokala arrangören men de här delarna ska ingå.

  • Bön och andakt. Se tipsen på olika böner och andakter här på gronkyrka.se
  • Input utifrån. En kort föreläsning med en expert inom ett särskilt område. Ni som arrangerar nätverksträffen bestämmer vilket område ni vill veta mer om.
  • Input från varandra. Ett tillfälle för de församlingar som kommer till träffen att berätta om vad ni har för arbete i er församling och för att ni ska få fundera om ni kan göra någonting tillsammans.
  • Önskad output. Ett tillfälle när träffen får bestämma vad ni vill se för uppföljning från träffen. Den kan vara att ni ber för varandra, att ni gör ett arrangemang tillsammans eller att ni skickar ett gemensamt brev till en politiker eller till ett företag. Varför inte komma på någonting ni kan berätta om på nästa träff?

Om ni vill komma i kontakt med andra församlingar i er närhet kan ni hitta dem här.