Föreläsningar

2023

Allt hör samman – föreläsning med Gustaf Olsson

Gustaf Olsson, tidigare professor i industriell automation vid Lunds universitet föreläser om hur miljö och klimat hänger samman med våra liv. Föreläsningen arrangerades av de Gröna kyrkorna i västra Stockholm.


2022

Klimatförnekelse, hot och hat – så möter du motståndet i klimatarbetet

Svenska kyrkan i Stockholms, Strängnäs och Karlstads stift bjöd in till en heldag om klimatförnekelse, hot och hat. Medverkar gör bland annat biskop Andreas Holmberg, statsvetare Erik Amnå, Daniel Poohl från Expo och Kata Nylén från Klimatpsykologerna.

2022

Om etiska placeringar och fossil avinvestering

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbarhet bjöd in till ett digitalt seminarium utifrån frågorna:

  • Hur ställer sig våra kyrkor och samfund till investeringar i fossil industri?
  • Vilka policys har de gällande kapitalplacering? Hur kan de påverka bankerna?
  • Vad görs för att höja församlingsmedlemmars medvetenhet om hur deras församlingars medel är placerade och var det finns alternativ till fossil investering?
  • Hur kan jag som privatperson säkerställa att jag med mina pengar inte främjar det fossila?

Medverkar gör: Johannes Widlund (miljörådgivare PMU), Lennart Renöfält (Kyrkornas världsråd), Ann Edlund (hållbarhetssamordnare Svenska Kyrkan) samt Henric Götefelt (projektledare Grön kyrka, Equmeniakyrkan)

2022

Klimatsmart och energieffektiv fastighet

Hur gör vi våra lokaler klimatsmarta och sparar energi? I klimatnödläget behöver vi snabbt skära ned våra utsläpp. En stor fråga för kyrkan är våra lokaler – hur värms kyrkan upp, hur får vi ljus i lokalerna och vad kan vi göra för att spara på energin som går åt?

Åsa Forss är energiingenjör och arbetar på EBAB. Under 2021 genomförde hon och hennes kollegor en energiteknisk inspektion av Katolska kyrkans alla fastigheter i Sverige. Hon har god förståelse för kyrkans särskilda utmaningar och styrkor när det kommer till att spara energi och skapa klimatsmarta fastigheter. Under en timme berättar hon om stora och små insatser en församling kan göra för att spara på energi och klimat.


2021

Bråttom men inte kört

Andreasförsamlingen Fjällstugan bjöd tillsammans med Equmeniakyrkan Region Öst, Studieförbundet BILDA samt Nätverket Grön kyrka in till en nätverksträff med rubriken ”Bråttom men inte kört”. Medverkar gjorde bland andra Stefan Edman, biolog och författare.

2020

Eftermiddag på Nyhemsveckan

Frågorna om klimat och miljö är mer och mer aktuella, när glaciärerna smälter, haven fylls med plast och öknarna breder ut sig. Det tycks bli svårt att förhindra en temperaturökning som blir skadlig för människan och skapelsen för övrigt. Har Bibeln något att säga om den här krisen? Hur ska vi som kristna agera? En eftermiddag där vi lyfter dessa frågor som blir mer och mer brännande.

Programledare: Andreas Wessman. Medverkande: Johanna Bode, Sven-Gunnar Hultman & Sören Perder

2019

Klimatfasta – och sen då?

På Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019 anordnades ett storseminarium med namnet ”Klimatfasta – och sen då?”. Där talade DNs kulturchef Björn Wiman och meteorologen Martin Hedman. Björn talade om sin upptäckt av klimatflisan i sitt eget öga och vad kyrkans roll kan vara i arbetet för en klimatvänlig värld medan Martin talade om vetenskapen och vad som behöver ändras för att stävja klimatkatastrofen. Lennart Renöfält, tidigare klimathandläggare på Equmeniakyrkan inledningstalade. Filmerna kan med fördel användas som inledning till en samtalskväll om miljö och klimat. Du hittar filmerna här: