Om nätverket Grön kyrka

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar i hela Sverige som vill ta några steg till mot en hållbar värld.

Människan är skapad till Guds avbild och är därför en del av skapelsen. Vi bär ett unikt ansvar för skapelsen, där vi får vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. När vi ser att skapelsen missbrukas, exploateras och förstörs kan inte kyrkan vara passiv. Vi behöver gå med och gå före i omställningen till en hållbar värld där vi värnar skapelsen och därigenom också våra medmänniskor. Tillsammans kan vi få tala hopp in i världen, hopp om att en annan värld är möjlig.

Vad är Grön kyrka?

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar i hela Sverige som vill ta några steg till mot en hållbar värld. När en församling blir en del av Grön kyrka får den knyta kontakter med andra Gröna kyrkor. Dessa kan sedan mötas i regelbundna nätverksträffar där de får inspirera varandra, får inspiration utifrån av inkallad talare och inspiration uppifrån när de firar gudstjänst tillsammans. I Grön kyrka får vi dela utmaningar, planer och hopp för en hållbar värld.

Det här är komplexa frågor där det är svårt att hitta en rätt väg. Därför behöver vi varandra. Vi behöver få mötas – för att få inspirera och inspireras. Vi tror att vi tillsammans blir både visare och modigare. Därför finns nätverket Grön kyrka.

Bakgrund

Grön kyrka i Sverige började som en idé i Sveriges kristna råds (SKR) arbetsgrupp för miljö och klimat. Där sitter representanter från alla kyrkosamfund i Sverige och det är också den arbetsgruppen som har ett övergripande ansvar för Grön kyrkas idé.

Frågor

Har du fler frågor om Grön Kyrka kan du maila samordnare Henric Götefelt på info@gronkyrka.se eller någon av representanterna i arbetsgruppen på kontaktsidan.