Anmäl intresse att gå med i nätverket Grön kyrka

Att bli en Grön kyrka handlar om att vilja se församlingen röra sig åt ett mer hållbart håll ur ett klimat- och miljöperspektiv. Vad det sedan betyder i praktiken beror på församlingens förutsättningar.

En Grön kyrka säger att den vill föra ett sådant samtal och sedan ta konkreta beslut som följd av samtalen. Om det sedan betyder att sätta upp solpaneler, sluta klippa gräsmattan, sluta ett avtal med en lokal bonde kring att köpa in varor eller att försöka påverka politiker är upp till församlingens egna förutsättningar.

En Grön kyrka säger också att den vill samverka med andra Gröna kyrkor i regelbundna nätverksträffar. Antingen som ni arrangerar själva eller om ni deltar i träffar andra församlingar arrangerar. Här ser ni vad beslutet att bli en Grön kyrka innebär för en församling i praktiken, vi hoppas att det kan fungera som ett beslutsunderlag för en styrelse.

När församlingen beslutar om att bli en Grön kyrka beslutar den om att församlingen ska:

  • Be för andra Gröna kyrkor i deras arbete.
  • Regelbundet hålla sig uppdaterade om vad som händer på gronkyrka.se.
  • Konkretisera sitt engagemang för miljö och klimat genom någon aktiv handling eller beslut.
  • Vilja ta ytterligare steg i församlingens arbete med miljö och klimat inom de områden som ligger församlingen närmast.
  • Arrangera eller delta i de nätverksträffar som arrangeras i dess närhet.
  • På olika vis och efter församlingens förutsättningar agera för bättre miljö och klimat i sitt närområde.