Länktips

Globala Målen
Drivs av FN-organet UNDP och är den officiella sidan för de globala målen.

Agenda 2030
Equmeniakyrkans arbete med Agenda 2030.

Klimat och hållbarhet
Equmeniakyrkans arbete med klimat och hållbar utveckling.

Hållbarhetsportalen
Stöd och inspiration till hållbarhetsarbetet lokalt och globalt, för anställda och ideellt engagerade. Information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en hållbar kyrka. Här hittar du också Miljödiplomering, som är kyrkans standard/ledningssystem för hållbar utveckling.

Färdplan för klimatet
Svenska kyrkans färdplan för klimatet stödjer den nödvändiga omställningen med mål om klimatneutralitet, värdeförändring och klimaträttvisa.

Act Svenska kyrkan
Arbetar globalt med klimaträttvisa i samarbete med globala ekumeniska allianser som Kyrkornas VärldsrådLutherska Världsförbundet och ACT Alliansen. Tillsammans är vi över 155 kyrkor och ekumeniska diakonala biståndsaktörer som mobiliserar resurser och stöd för klimatanpassning och katastrofriskreducering till människor och samhällen som drabbas av klimatkrisens effekter. Gemensamt bedriver vi också påverkansarbete för att Parisavtalets åtaganden ska omsättas i handling av världens regeringar. Vi vill verka för rättvis klimatfinansiering och att Sverige och EU lever upp till sina finansiella löften om stöd till klimatanpassning till de mest klimatdrabbade länderna.

Globala påverkansfrågor
Svenska Kyrkans Unga arbetar aktivt med globala påverkansfrågor som  klimat och hållbar utveckling, fred och etisk konsumtion. Här finns tips på hur du kan göra fred, läsa bibelcitat om globala rättvisefrågor och mycket mer.