Digitalt

Klimatet, mänskliga rättigheter och EU-valet

EU:s klimatarbete är viktigare än någonsin för klimatmålen även i Sverige och kyrkan. Kommer värderingar om mänskliga rättigheter och klimatomställning utmanas i EU-valet? Hur kan påverkansförsök se ut i relation till värden som trossamfunden värnar? Svenska kyrkans program Social hållbarhet - fokus tillit och demokrati i samverkan med Myndigheten...

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!