– Material –

Gudstjänst & bön

”Gudstjänstwebben”
– På Equmeniakyrkans Gudstjänstweb finns böner och sånger att använda i gudstjänst och andakt kring klimat och miljö.
| Equmeniakyrkan | gudstjanst.se


”Ur djupa ropa vi”
– Ett gudstjänstmaterial som handlar om rättvisa, miljö, fred och försoning.
| Sveriges kristna råd | Ladda ner gratis


”Låt oss inte älska med tomma ord”
– En gudstjänst och andaktsmaterial som handlar om rättvisa.
| Kyrka för Fairtrade | Ladda ner gratis (pdf)


”Nu sjunger skapelsen sin bön”
– En musikgudstjänst om klimat och hållbarhet
| Equmeniakyrkan | Ladda ner gratis (pdf)