– Material –

Filmer

Föredrag

Från Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019

På Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019 anordnades ett storseminarium med namnet ”Klimatfasta – och sen då?”. Där talade DNs kulturchef Björn Wiman och meteorologen Martin Hedman. Björn talade om sin upptäckt av klimatflisan i sitt eget öga och vad kyrkans roll kan vara i arbetet för en klimatvänlig värld medan Martin talade om vetenskapen och vad som behöver ändras för att stävja klimatkatastrofen. Lennart Renöfält, tidigare klimathandläggare på Equmeniakyrkan inledningstalade. Filmerna kan med fördel användas som inledning till en samtalskväll om miljö och klimat. Du hittar filmerna här:

Lennart Renöfälts inledning

Björn Wimans föreläsning

Martin Hedbergs föreläsning


Digitalt seminarium – Om etiska placeringar och fossil avinvestering

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbarhet bjöd in till ett digitalt seminarium utifrån frågorna:

  • Hur ställer sig våra kyrkor och samfund till investeringar i fossil industri?
    Vilka policys har de gällande kapitalplacering? Hur kan de påverka bankerna?
  • Vad görs för att höja församlingsmedlemmars medvetenhet om hur deras församlingars medel är placerade och var det finns alternativ till fossil investering?
  • Hur kan jag som privatperson säkerställa att jag med mina pengar inte främjar det fossila?

Medverkar gör: Johannes Widlund (miljörådgivare PMU), Lennart Renöfält (Kyrkornas världsråd), Ann Edlund (hållbarhetssamordnare Svenska Kyrkan) samt Henric Götefelt (projektledare Grön kyrka, Equmeniakyrkan)

Här hittar du seminiaret

Här hittar du Johannes Widlunds presentation

Här hittar du Ann Edlunds presentation


Från Nyhemsveckan 2020

Under Nyhemsveckan 2020 möttes Sven-Gunnar Hultman, pastor i Grindtorpskyrkan i Täby, Johanna Bode, verksamhetsledare för Pingst Ung och Sören Perder, pastor och författare, för ett samtal om hur kyrkan ska agera i en värld som hotas av klimatförändringarna.

Samtalet kan ses här.

Grön kyrka på Youtube

På Grön kyrkas YouTube-kanal finns ett antal filmer där olika personer berättar om hur de jobbar för en skapelsevänligare värld. Filmer

AnnaCarin Abrahamsson berättar om hållbart mode och hållbar konsumtion.

Ludvig Essebro berättar om hållbart skogsbruk.

Thomas Norrby berättar om församlingen och en levande landsbygd.

André Kikuchi berättar om vad det kan betyda för kyrkan att sätta solpaneler på taket.

Sarah Grenholm berättar om en klimatvänlig kost.

Övriga filmklipp

Under Nyhemsveckan 2020 möttes Sven-Gunnar Hultman, pastor i Grindtorpskyrkan i Täby, Johanna Bode, verksamhetsledare för Pingst Ung och Sören Perder, pastor och författare, för ett samtal om hur kyrkan ska agera i en värld som hotas av klimatförändringarna.

Samtalet kan ses här.


Den 21/3 bjöd Andreasförsamlingen Fjällstugan tillsammans med Equmeniakyrkan Region Öst, Studieförbundet BILDA samt Nätverket Grön kyrka in till en nätverksträff med rubriken ”Bråttom men inte kört”. Medverkar gjorde bland andra Stefan Edman, biolog och författare.

Nätverksträffen kan ses här.