– Material –

Böcker och skrifter

”Ett biskopsbrev om klimatet”
Klimatfakta förenas med kyrkans erfarenhet. Hur kan vi utifrån en realistisk helhetssyn skapa ett meningsfullt engagemang hos beslutsfattare, företag, organisationer och hos varje enskild människa?
| Svenska kyrkan | Ladda ner gratis (sve/eng)


”Gud, miljön och klimatet”
– I den här skriften vill Pingst teologiska nätverk ge ett bidrag till samtalet om Gud, miljön och klimatet. Den hävdar att det finns en röd tråd genom hela den bibliska berättelsen som visar att Gud i allra högsta grad bryr sig om sin skapelse och att han har gett människorna ett stort ansvar för den.
| Pingst | Köp på Nya Musik


”Laudato Si”
– Påve Franciskus encyklika om miljön och den mänskliga ekologin.
| Katolska kyrkan | Ladda ner gratis | Ladda ner sammanfattning


”Teologi för hela skapelsen”
– I denna antologi, utgiven av Institutet för pentekostala studier, ges en djupgående analys av teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle.
| Pingst | Köp på Nya Musik


”Värna den jord som Gud älskar”
– En skrift om kristen teologi, global utveckling och global rättvisa.
| Sveriges Kristna råd | Ladda ner gratis