Material

Här finns material för vidare samtal i församlingen och för att fördjupa er kunskap om klimat och miljö.

Material kring Agenda2030

https://www.globalamalen.se/ – Drivs av FN-organet UNDP och är den officiella sidan för de globala målen.

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/agenda-2030/ – Här kan du läsa om Equmeniakyrkans arbete med Agenda 2030

http://www.equmeniakyrkan.se/fred-och-hallbar-utveckling – Här kan du läsa om Equmeniakyrkans arbete med fred och hållbar utveckling

Material från Sveriges kristna råd

”Vem får höras?” är ett samtalsmaterial kring frågor om demokratins betydelse för en hållbar värld. Det kan du ladda ned gratis här.

”Värna den jord som Gud älskar” är en skrift om kristen teologi, global utveckling och global rättvisa. Den kan du ladda ned gratis här

Samtalsunderlag för att prata klimat och miljö

Föredrag

På Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019 anordnades ett storseminarium med namnet ”Klimatfasta – och sen då?”. Där talade DNs kulturchef Björn Wiman och meteorologen Martin Hedman. Björn talade om sin upptäckt av klimatflisan i sitt eget öga och vad kyrkans roll kan vara i arbetet för en klimatvänlig värld medan Martin talade om vetenskapen och vad som behöver ändras för att stävja klimatkatastrofen. Lennart Renöfält, tidigare klimathandläggare på Equmeniakyrkan inledningstalade. Filmerna kan med fördel användas som inledning till en samtalskväll om miljö och klimat. Du hittar filmerna här:

Lennart Renöfälts inledning hittar du här.

Björn Wimans föreläsning hittar du här.

Martin Hedbergs föreläsning hittar du här.

Grön kyrka på YouTube

På Grön kyrkas YouTube-kanal finns ett antal filmer där olika personer berättar om hur de jobbar för en skapelsevänligare värld.

AnnaCarin Abrahamsson berättar om hållbart mode och hållbar konsumtion.

Ludvig Essebro berättar om hållbart skogsbruk.

Thomas Norrby berättar om församlingen och en levande landsbygd.

André Kikuchi berättar om vad det kan betyda för kyrkan att sätta solpaneler på taket.

Sarah Grenholm berättar om en klimatvänlig kost.

Studieguider

Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan har tagit fram en studieguide till Peter Halldorfs bok ”Därför sörjer jorden”. Den hittar du här.

Ett studiematerial för påvens encyklika om skapelsen och klimatet ”Laudato Si” från Katolska Pedagogiska Nämnden finns här.

Gudstjänst och bön

På Equmeniakyrkans Gudstjänstweb finns böner och sånger att använda i gudstjänst och andakt kring klimat och miljö.

”Ur djupa ropa vi” är ett gudstjänstmaterial från Sveriges kristna råd som handlar om rättvisa, miljö, fred och försoning. Kan laddas ned gratis här.

”Låt oss inte älska med tomma ord” är en gudstjänst som har tagits fram av Kyrka för Fairtrade och som handlar om rättvisa. Den kan laddas ned här.

Material från Katolska kyrkan

Påve Franciskus encyklika om miljön och den mänskliga ekologin ”Laudato Si” finns att läsa och ladda ned här.

”Laudato Si” finns även sammanfattad här.

Material från Svenska kyrkan

Hållbarhetsportalen samlar stöd och inspiration till hållbarhetsarbetet lokalt och globalt, för anställda och ideellt engagerade. Här hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en hållbar kyrka. Här hittar du också Miljödiplomering, som är kyrkans standard/ledningssystem för hållbar utveckling.

Ett biskopsbrev om klimatet förenar klimatfakta med kyrkans erfarenhet. Hur kan vi utifrån en realistisk helhetssyn skapa ett meningsfullt engagemang hos beslutsfattare, företag, organisationer och hos varje enskild människa?

Svenska kyrkans färdplan för klimatet stödjer den nödvändiga omställningen med mål om klimatneutralitet, värdeförändring och klimaträttvisa.

Act Svenska kyrkan arbetar globalt med klimaträttvisa i samarbete med globala ekumeniska allianser som Kyrkornas Världsråd, Lutherska Världsförbundet och ACT Alliansen. Tillsammans är vi över 155 kyrkor och ekumeniska diakonala biståndsaktörer som mobiliserar resurser och stöd för klimatanpassning och katastrofriskreducering till människor och samhällen som drabbas av klimatkrisens effekter. Gemensamt bedriver vi också påverkansarbete för att Parisavtalets åtaganden ska omsättas i handling av världens regeringar. Vi vill verka för rättvis klimatfinansiering och att Sverige och EU lever upp till sina finansiella löften om stöd till klimatanpassning till de mest klimatdrabbade länderna.

Material från Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga arbetar aktivt med globala påverkansfrågor som  klimat och hållbar utveckling, fred och etisk konsumtion. Här kan du få tips på hur du kan göra fred, läsa bibelcitat om globala rättvisefrågor och en massa annat.

Material från Pingströrelsen

Pingst Ung har tagit fram ett material om klimat och hållbarhet som både ger bra kunskap och flera bra övningar att göra med ung som gammal. Ladda ned materialet här.

Pingst teologiska nätverk har tagit fram skriften ”Gud, miljön och klimatet”. I den här skriften vill Pingst teologiska nätverk ge ett bidrag till samtalet om Gud, miljön och klimatet. Den hävdar att det finns en röd trådgenom hela den bibliska berättelsen som visar att Gud i allra högsta grad bryr sig om sin skapelse och att han har gett människorna ett stort ansvar för den. Den går att köpa här.

I antologin ”Teologi för hela skapelsen”, utgiven av Institutet för pentekostala studier, ges en djupgående analys av teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle. Den går att köpa här.

Under Nyhemsveckan 2020 möttes Sven-Gunnar Hultman, pastor i Grindtorpskyrkan i Täby, Johanna Bode, verksamhetsledare för Pingst Ung och Sören Perder, pastor och författare, för ett samtal om hur kyrkan ska agera i en värld som hotas av klimatförändringarna. Samtalet kan ses här.

Grön kyrkas nyhetsbrev

Här kan du läsa Grön kyrkas tidigare nyhetsbrev.

Grön kyrka nyhetsbrev nr 1

Grön kyrka nyhetsbrev nr 2

Grön kyrka nyhetsbrev nr 3

Grön kyrka nyhetsbrev nr 4

Grön kyrka nyhetsbrev nr 5

Grön kyrka nyhetsbrev nr 6

Grön kyrka nyhetsbrev nr 7

Grön kyrka nyhetsbrev nr 8