Material

Här finns material för vidare samtal i församlingen och för att fördjupa er kunskap om klimat och miljö.

Material kring Agenda2030

https://www.globalamalen.se/ – Drivs av FN-organet UNDP och är den officiella sidan för de globala målen.

https://www.equmeniakyrkan.se/agenda-2030 – Här kan du läsa om Equmeniakyrkans arbete med Agenda 2030

http://www.equmeniakyrkan.se/fred-och-hallbar-utveckling – Här kan du läsa om Equmeniakyrkans arbete med fred och hållbar utveckling

Material från Sveriges kristna råd

”Vem får höras?” är ett samtalsmaterial kring frågor om demokratins betydelse för en hållbar värld. Det kan du ladda ned gratis här.

”Värna den jord som Gud älskar” är en skrift om kristen teologi, global utveckling och global rättvisa. Den kan du ladda ned gratis här

Samtalsunderlag för att prata klimat och miljö

Föredrag

På Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019 anordnades ett storseminarium med namnet ”Klimatfasta – och sen då?”. Där talade DNs kulturchef Björn Wiman och meteorologen Martin Hedman. Björn talade om sin upptäckt av klimatflisan i sitt eget öga och vad kyrkans roll kan vara i arbetet för en klimatvänlig värld medan Martin talade om vetenskapen och vad som behöver ändras för att stävja klimatkatastrofen. Lennart Renöfält, tidigare klimathandläggare på Equmeniakyrkan inledningstalade. Filmerna kan med fördel användas som inledning till en samtalskväll om miljö och klimat. Du hittar filmerna här:

Lennart Renöfälts inledning hittar du här.

Björn Wimans föreläsning hittar du här.

Martin Hedbergs föreläsning hittar du här.

Studieguider

Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan har tagit fram en studieguide till Peter Halldorfs bok ”Därför sörjer jorden”. Den hittar du här.

Ett studiematerial för ”Laudato Si” från Katolska Pedagogiska Nämnden finns här.

Gudstjänst och bön

På Equmeniakyrkans Gudstjänstweb finns böner och sånger att använda i gudstjänst och andakt kring klimat och miljö.

”Ur djupa ropa vi” är ett gudstjänstmaterial från Sveriges kristna råd som handlar om rättvisa, miljö, fred och försoning. Kan laddas ned gratis här.

Material från Katolska kyrkan

Påve Franciskus encyklika om miljön och den mänskliga ekologin ”Laudato Si” finns att läsa och ladda ned här.

”Laudato Si” finns även sammanfattad här.