Laddar Evenemang
1 sep 15:00 - 17:00

Anrop från Öregrund – webbinarium inför Skapelsetid

Välkomna till ett webinarium som inledning på kyrkornas gemensamma Skapelsetid från den 1 september – 4 oktober 2024. (Season of Creation 2024: to hope and act with Creation)
Webinariet anordnas av Kyrkans Vänner – Öregrunds omställningsakademi.
Söndagen den 1 september kl 15 – 17 på Zoom.

Anmälan till ninna.edgardh@crs.uu.se senast den 15 augusti 2024.

Syften med webbinariet
● Fira att det är Skapelsetid och att Skapelsetid börjar nu
● Glädjas över att vi är många olika grupper och initiativ som drar i klimat- och miljöfrågor i Sverige i medvetenhet om att det planetära nödläget också är en andlig och existentiell kris
● Mejsla fram tillsammans vad det är som vi i kyrkorna och i de existentiella sammanhangen har ett särskilt ansvar för – ett ansvar som kanske till exempel Naturskyddsföreningen inte omedelbart kan ta?

Lite mer bakgrund

Öregrund ligger vid kusten i norra Roslagen. Här har vi i mer än fem år studerat, samtalat och agerat i omsorg om skapelsen. Från början kallade vi oss Kyrkans vänner och för en tid sedan lade vi till namnet Öregrunds omställningsakademi för att tydligare uttrycka vad vi strävar efter. Se berättelsen om våra första fem år här: https://www.svenskakyrkan.se/filer/1554367/Kyrkans%20vänner%202023%20Omsorg%20om%20skapelsen.pdf

Bakgrunden till detta anrop är att vi vet att det gror engagemang på väldigt många håll i vårt land . Flera av oss är också med i flera sammanhang. Vi erbjuder denna möjlighet att lära känna varandras initiativ för att påbörja arbetet med att dela erfarenheter och hjälpas åt urskilja vår väg framåt i det katastroftillstånd som vår planet befinner sig i.

Några medverkande

Redan nu har följande grupper och initiativ tackat ja till att presentera sig under webinariet:

Rättviksseminariet med Eva Katarina Agestam
Nätverket för ett hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan med Amie Ringberg
Climate Existence/CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstadier vid Uppsala universitet) med Malin Östman i samarbete med Sigtunastiftelsen med Anders Claesson
Åttonde dagen med Lena Bergström
CTEC – Centrum för teologi, ekologi och kultur med Simon Hallonsten (Petra Carlsson Redell)
Franciskus tredje orden inom Svenska kyrkan med Alva Hjulman Dahl
Dominikanorden med dominikanbroder Björn Engdahl (bjorn@dominikan.nu)
Laudato Si rörelsen med Charles Camara, internationell samordnare och klimatansvarig på Stockholms katolska stift
Lovisa Mienna Sjöberg, forskare vid Samiska högskolan i Kautokeino, Sápmi
Sofia Oreland, Centrum för Religion och Samhälle, Uppsala universitet.
Vi hoppas att många fler vill vara med!