Pilgrimsvandra "I skapelsens tjänst" - 26 maj Jönköping

På Kristi himmelsfärdsdag, när naturen står smyckad i vårskrudens fulla prakt, vill Jönköpingskretsen i Grön kyrka erbjuda dig möjligheten att komma ut och förundras. Vi pilgrimsvandrar längs Franciskusleden under temat I skapelsens…

Inför Skapelsetid 2022: Webbinarium 15 juni 08:30-10:00

Skapelsetid, på engelska Season of Creation, är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid pågår…

Klimatdag 2022 - Ökad sårbarhet - är tillitsfullt samarbete vår väg mot en hållbar omställning? 28/5 Lidingö

Välkommen till en dag där Lidingös näringsliv, politiker och föreningar möts i samtal med forskare och kyrka. Dagen kommer även gå att följa digitalt via Youtube. Medverkar gör:Kevin Noone, klimatforskare,Stockholms Universitet.…

Pilgrim’s Walk for Future - Valet 2022

Årets stora Walk for Future-vandring kommer ske de fyra veckorna före riksdagsvalet, 14 augusti - 9 september mellan Åbo och Stockholm. Syftet är att påminna oss alla, väljare såväl beslutsfattare, om de stora framtidsfrågorna…

Ett skapelsevänligt kristet liv? 12/5 18:00 - 20:30

Välkommen till en inspirerande samtalskväll om att påverka samhället genom att våga bryta mot konventioner.Om att följa Jesus mer radikalt mot ett enkelt liv i harmoni med skapelsen.På Enskilda Högskolan Stockholm i Bromma och online…

6 april "Kan en kyrka för framtid främja det fossila? Om etiska placeringar och fossil avinvestering"

Digitalt seminarium 6 april 08:30 - 10:00 Hur ställer sig våra kyrkor och samfund till investeringar i fossil industri?Vilka policys har de gällande kapitalplacering? Hur kan de påverka bankerna?Vad görs för att höja församlingsmedlemmars…

Skapelstid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds 1 september och pågår till 4 oktober,…
Fel poster