20 november "Kan en kyrka för framtid främja det fossila? Om etiska placeringar och fossil avinvestering" - Kyrkornas Globala Vecka

Digitalt seminarium 20 november klockan 15.00-17.00. Hur ställer sig våra svenska kyrkor och samfund till investeringar i fossil industri?Vilka policys har de gällande kapitalplacering? Hur kan de påverka bankerna?Vad görs för att…

Skapelstid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds 1 september och pågår till 4 oktober,…
Fel poster