Digitalt seminarium 20 november klockan 15.00-17.00.

  • Hur ställer sig våra svenska kyrkor och samfund till investeringar i fossil industri?
    Vilka policys har de gällande kapitalplacering? Hur kan de påverka bankerna?
  • Vad görs för att höja församlingsmedlemmars medvetenhet om hur deras församlingars medel är placerade och var det finns alternativ till fossil investering?
  • Hur kan jag som privatperson säkerställa att jag med mina pengar inte främjar det fossila?

Det finns idag en hög medvetenhet på olika nivåer om att klimatkrisen kräver en avveckling av fossila drivmedel och den fossila industrin. Olja, naturgas och kol är helt enkelt inte hållbart.

Johannes Widlund, initiativtagare till den ekumeniska föreningen God Jord – kristna för miljö och rättvisa och författare till boken God Jord och ett hållbart liv, samt miljörådgivare vid PMU

Ann Edlund, hållbarhetssamordnare vid Svenska kyrkans nationella nivå

Lennart Renöfält, 
pastor i Equmeniakyrkan och med i Kyrkornas Världsråds klimatarbetsgrupp

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Henrik Rosén, teologisk handläggare vid Sveriges kristna råd

Arrangör:         Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling

Anmälan:         till Henrik Rosén på henrik.rosen@skr.org

Delta:                via Teams: Klicka här för att ansluta till mötet eller anslut med en videokonferensenhet till teams@vmr.svenskakyrkan.se med videokonferens-ID: 121 873 968 1.

Seminariet är ett arrangemang som anknyter till Kyrkornas Globala Vecka 2021. Kyrkornas Globala Vecka har sedan 2005 varit ett tillfälle för församlingar och lokala kristna råd att uppmärksamma globala rättvisefrågor. Årets tema är ”Etiska placeringar och fossil avinvestering” och har valts av Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling.