Hur påverkas vi känslomässigt av klimatkrisen och hur kan psykologin hjälpa oss att förstå hur vi reagerar och agerar i relation till den? Och – hur kan kristna individer och samfund förhålla sig till den kunskapen, både praktiskt och teologiskt?

Dessa frågor kommer att vridas och vändas på under ett livesänt samtal tillsammans med Kata Nylén från Klimatpsykologerna och Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd.Samtalet inleds med en kortare föreläsning där vi får en introduktion till klimatpsykologi. Därefter följer ett samtal mellan Kata och Sofia, där de resonerar kring kyrkornas roll i att hjälpa människor hantera de känslor som klimatkrisen kan väcka hos oss.

Samtalet leds av Sofie Söderin, teolog och samordnare för nätverket Skapelse & Existens.Läs mer om de medverkande här:
https://www.klimatpsykologerna.se/kontakt-1
https://www.skr.org/camnerin-ny-generalsekreterare-for…/

Eventet anordnas av nätverket Skapelse & Existens – Kyrkor, akademi & vetenskap tillsammans för klimatet. Skapelse & Existens består av organisationer, föreningar, forskare, teologer, studenter, nätverk och personer som arbetar och brinner för frågor om klimat, hållbarhet och ekoteologi. Medlemmarna är unga och gamla, kommer från olika delar av Sverige, tillhör olika kristna samfund och teologiska traditioner. Vissa har naturvetenskaplig kompetens och andra bakgrund i humaniora, några arbetar ideellt och andra för större organisationer. Här möts vi i en gemensam strävan och längtan efter att klimatfrågan ska synliggöras och tas på allvar. Läs mer på www.skapelseexistens.se.